Presentació del PAM

Aquest Pla d’Actuació Municipal que compartim és el fruit de treball de l’equip polític i tècnic de l’Ajuntament. Hi recollim els objectius principals de l’acció de govern en aquest mandat 2019-2023.

La pandèmia de la COVID-19 n’ha condicionat la redacció, endarrerint-la, i és evident que també ho pot fer en la seva execució, pel fet d’haver de supeditar, almenys la primera part de mandat, a fer front als efectes de la crisi sanitària, social i econòmica que comporta. En aquest sentit, el Pla d’Actuació Municipal representa, doncs, la fermesa del nostre compromís en l’assoliment dels objectius del programa més enllà de les circumstàncies adverses en que toca desplegar-lo.

És un document de treball en dues direccions. En una marca les accions i projectes a realitzar per assolir els objectius del nostre programa. Les contextualitza en el marc estratègic que hem definit per concretar la missió, els valors i el bon govern que ens hem marcat com objectiu, i les detalla en accions específiques per aconseguir-lo. Per altra banda és una document que permet fer el seguiment i avaluar-ne, així, el grau de compliment.

Aquest Pla d’Actuació Municipal, a més, està alineat amb els objectius de l’agenda 2030 de Nacions Unides i és un compromís amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible que estructuren aquest repte global.

En definitiva, un full de ruta de la política local, en el marc de la realitat global, i que busca aconseguir millorar el benestar de les persones, tant a nivell individual com col·lectiu. Amb garanties d’un bon desenvolupament personal, però també social, on l’educació, en visió 360º és clau, com ho és la vitalitat de les entitats culturals i esportives de Torelló. Un Pla d’Actuació Municipal que persegueix crear les millors condicions pel teixit econòmic i, a l’hora, la sostenibilitat del nostre progrés.

El desplegament d’aquest programa ha de suposar un pas endavant important en la millora de Torelló. En la mesura que n’assolim els objectius haurem aconseguit avançar cap a un model que ens hi permeti viure millor i ens en faci sentir encara més orgullosos.

Marçal Ortuño i Jolis
Alcalde de Torelló